AVÍS LEGAL:

1. Informació del titular del lloc web

El titular del lloc web https://www.davidsa.com/ és:

Raó social: David, SA – CIF: A-08001612
Dir. postal: C/ Aribau, 230-240 – 08006 Barcelona
Telèfon: 93 200 49 29
Adreça electrònica: davidsa@davidsa.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 4634, foli 130 full n. B-100926

2. Objecte

Mitjançant aquest lloc web, David, SA proporciona informació sobre l’empresa i els seus productes. La informació inclosa en el lloc web, especialment en qualsevol dels comunicats, newsletters o butlletins, no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament, i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari. David, SA no serà responsable en cap cas dels errors o omissions que puguin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o de l’ús concret que en pugui fer. David, SA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del web, aquest Avís legal general i qualsevol altra advertència legal específica, com també les condicions d’ús o la política de privacitat que es puguin aplicar al web https://www.davidsa.com/

3. Termes

L’ús d’aquest lloc web us atribueix la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant «usuari») i implica la plena acceptació i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada per David, SA en el mateix moment en què l’usuari accedeix al lloc web.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i aquest avís legal. A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de tercers. L’usuari no ha de fer un ús indegut del lloc web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’usuari no ha d’intentar aconseguir accés no autoritzat al lloc web, al servidor en què es trobi allotjat o qualsevol altre servidor, ordinador, equip o base de dades relacionada amb el lloc web. L’usuari es compromet a no atacar el lloc web mitjançant un atac de denegació de servei o un atac de denegació de servei distribuït.

4. Enllaços

David, SA admet que es puguin realitzar enllaços al seu lloc web sempre que es facin a la pàgina d’inici i no es realitzin pràctiques d’entramat o framing (el framing és una tècnica per la qual, quan els usuaris fan clic en un enllaç, el seu contingut apareix al web d’un tercer, de manera que sembli que pertany als continguts d’aquesta pàgina).

5. Drets de propietat intel·lectual

La totalitat del lloc web: text, imatges, botons, fitxers de software i combinacions de colors, com també l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual.

Permetre l’accés al lloc web no implica en cap cas cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual. Així, es prohibeixen la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors intermediaris), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en el lloc web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

David, SA és titular dels drets de propietat intel·lectual o deté les llicències d’ús necessàries de tots els elements que configuren el lloc web per a l’ús i explotació per mitjà del lloc mateix.

6. Drets de propietat industrial

Les marques, logotips, adreces d’Internet que apareixen al lloc web estan protegits per la legislació vigent aplicable. L’ús i, especialment, l’alteració que se’n faci queden prohibits, llevat que hi hagi un consentiment previ per escrit per part de David, SA o del titular del signe o que l’ús estigui admès legalment.

7. Protecció de dades

Vegeu la Política de privacitat.

8. Galetes

Vegeu la Política de galetes.

9. Durada

David, SA tindrà dret de modificar els termes i les condicions que s’estipulen aquí de manera unilateral, total o parcial. La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix amb el temps de publicació en aquest lloc, fins que sigui modificat de forma total o parcial per David, SA.

David, SA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

Revisió del 9 d’octubre de 2018