Política de Privacitat:

1. Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Raó social: David, SA
Domicili social: C/ Aribau, 230-240 • 08006 Barcelona
CIF: A-08001612
Adreça electrònica: davidsa@davidsa.com
Telèfon: 93 200 49 29

2. Finalitat del tractament de les dades i categories de les dades tractades

Amb quina finalitat?

Tractem la informació que ens facilita l’usuari amb la finalitat de gestionar les sol·licituds d’informació realitzada per mitjà del lloc web i, si s’escau, enviar-vos comunicacions informatives i comercials que puguin ser del vostre interès.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals mentre l’usuari no en sol·liciti la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’usuari prestat mitjançant l’acceptació de la clàusula de tractament de dades.
En els formularis del lloc web, cal que l’usuari empleni els camps marcats com a «obligatoris». Si l’usuari no emplena totes les dades de caràcter personal sol·licitades per David, SA en el formulari, això pot implicar una atenció deficient a la sol·licitud realitzada.
L’usuari ha de mantenir les dades personals actualitzades a fi que la informació continguda en els fitxers de David, SA estigui actualitzada i no contingui sense errors.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les vostres dades poden ser allotjades en plataformes de gestió de dades i de tramesa de comunicacions comercials, en concret, la plataforma Mailchimp com a encarregada del tractament, emparada al Privacy Shield. Obtingueu-ne més informació a:
https://kb.mailchimp.com/es/accounts/management/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades personals?

L’usuari pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar-ne la rectificació d’aquelles inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recopilar. També podrà sol·licitar els drets a la limitació del tractament i l’oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.
L’usuari podrà exercitar els drets esmentats anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, acreditant la seva identitat en el domicili social de David, SA o sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a davidsa@davidsa.com. Així mateix, pot sol·licitar la baixa fent servir el formulari que hi ha al peu d’aquesta Política de privadesa o mitjançant l’enllaç de baixa disponible al peu de les comunicacions comercials en format electrònic.
Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es • C/ Jorge Juan, 6 • 28001 Madrid).

Revisió del 9 d’octubre de 2018